Product Description kollha G an wipes roll imtaqqba huwa mag mul minn Celulose u Polyester, hija g andha setg a super assorbenti, u jistg u jkunu jistg u jer g u jintu aw. Kollha roll wipes G an mtaqqba japplika b'mod estensiv afna, din tista 'tintu a fil-ospitalità, dar, industrijali, tas-sa a, kura tal-anzjani u tat-tfal. Nistg u ...